În conformitate cu politica noastră de confidențialitate, colectăm informații personale în urma interacțiunilor dvs. cu noi și cu site-ul nostru, inclusiv prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Putem, de asemenea, partaja aceste informații personale cu terțe părți, inclusiv parteneri de publicitate. Facem acest lucru pentru a vă afișa anunțuri pe alte site-uri web care sunt mai relevante pentru interesele dvs. și din alte motive stabilite în politica noastră de confidențialitate.

Partajarea informațiilor personale în scopul publicității direcționate pe baza interacțiunilor dvs. pe diferite site-uri web poate fi considerată "vânzare", "partajare" sau "publicitate direcționată" în conformitate cu anumite legi privind confidențialitatea în statele din SUA. În funcție de locul în care locuiți, puteți avea dreptul să vă retrageți din aceste activități. Dacă doriți să exercitați acest drept de renunțare, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă vizitați site-ul nostru cu semnalul de preferință de renunțare la confidențialitate globală activat, în funcție de locul în care vă aflați, vom trata aceasta ca pe o cerere de renunțare la activitățile care pot fi considerate "vânzare" sau "partajare" a informațiilor personale sau alte utilizări care pot fi considerate publicitate direcționată pentru dispozitivul și browserul pe care le-ați utilizat pentru a vizita site-ul nostru.